Cena

Cena tréningu na ľade                                                                  

                                                                              10 €

Predplatený VSTUP NA 11 TRÉNINGOV           

(platba prevodom na účet 632300482/0900, VS- 1111, KS-308, po osobnom dohovore)

                                                                             100 €

Cena tréningu na umelom Hokejová akadémia Zdena Cígera   

                                                                              10 €

Ceny zahŕňajú prenájom plôch a technické zabezpečenie

Cena individuálneho tréningu kolektívu tréner

                                                         ( 1 hodina )  50 €